VIP Magazyn: Jan Zając – by każdy miał takie same możliwości

VIP Magazyn: Jan Zając – by każdy miał takie same możliwości

Naszym wspólnym zadaniem jest stworzenie ram, które będą wspierać wszystkich angażujących się w osiągnięcie celu urzeczywistnienia idei równych szans. Ci, którzy co roku dołączają do grona Lodołamaczy, są jej najlepszymi ambasadorami – mówi Jan Zając, prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, organizator konkursu Lodołamacze.

Tegoroczna gala finałowa była podsumowaniem 16. już edycji konkursu Lodołamacze. Jak można podsumować ten okres?

Jan Zając  Nasz konkurs od lat jest jednym z najważniejszych wydarzeń promujących najlepsze postawy wobec osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Stał się marką, a społeczność Lodołamaczy w widoczny sposób zmienia naszą rzeczywistość, tworząc ją przyjaznym miejscem równych szans. Nasi laureaci stanowią najlepszy przykład tego, że każdy z nas ma takie same możliwości i tylko wspólnie możemy przełamać bariery i likwidować stereotypy.

Do jakich refleksji i wniosków skłania pana ostatnia edycja?

Jan Zając  Konkurs Lodołamacze ma jasno określone cele − nagradzać tych, bez których takie pojęcia, jak dostępność czy równość, są wyłącznie martwym paragrafem. Laureatami mogą zostać ci, których działania przyczyniają się do realnej zmiany postaw wobec niepełnosprawności. W naszym konkursie to nie hasła czy deklaracje pozwalają odebrać statuetkę, lecz rzetelna i kompleksowa ocena prowadzonej działalności. Od samego początku Lodołamacze wyróżnia również zaangażowanie członków kapituł − regionalnych i centralnej, którzy w czasie burzliwych dyskusji wyłaniają laureatów. Te pryncypia są z nami od 16 edycji i będą podstawą w kolejnych.

Z czego jest pan najbardziej dumny jako organizator konkursu Lodołamacze?

Jan Zając  Konkurs Lodołamacze, choć dziś już zdecydowanie szerszy, niezmiennie ma doceniać tych, bez których nie da się mówić o rzeczywistym wdrażaniu polityk na rzecz osób z niepełnosprawnościami − pracodawców, którzy tworzą najlepsze warunki do ich zatrudnienia, widzą w nich partnera w biznesie, potrafią docenić zaangażowanie, kompetencje, rzadkie umiejętności. To pracodawcy, którzy od lat konsekwentnie realizują postulat równości.

To siła Lodołamaczy − rzesza tych, których codzienna praca, sposób działania i zaangażowanie zmieniają otaczający nas świat. Podkreślenie ich liczby, mówienie o nich, jest działaniem, które powinno dominować w przestrzeni publicznej zamiast wyszukiwania ułomności systemu. Promocja działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami nie może kończyć się na hasłach i strategiach. Nie może opierać się na negowaniu tych rozwiązań, które pozwoliły nam na osiągnięcie dzisiejszych wyników, nie może być oparta na podziale i wzajemnym przeciąganiu liny.

Czego dotyczą najważniejsze zmiany w sytuacji osób niepełnosprawnych na przestrzeni tych lat?

Jan Zając  Konkurs Lodołamacze wywodzi się ze środowiska pracodawców − członków Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Od początku zakłada, że prowadzenie odpowiedzialnej firmy opartej na potencjale swoich pracowników, tworzenie dobrej atmosfery pracy i właściwe podejście do zatrudnienia są wartościami, które warto promować. Wartości te zachęcą pozostałych, tych, którzy z jakiś względów nie wiedzą, a może jeszcze obawiają się otwarcia na osoby z niepełnosprawnościami. Nie da się zmienić wciąż funkcjonującej niewłaściwej postawy wobec dostępności czy wartości, jaką jest zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami, negując tych, którzy takie działania prowadzą, często od kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat.

Naszym wspólnym zadaniem jest stworzenie ram, które będą wspierać wszystkich angażujących się w osiągniecie celu urzeczywistnienia idei równych szans. Ci, którzy co roku dołączają do grona Lodołamaczy, są jej najlepszymi ambasadorami.

Jakie oczekiwania i postulaty ma POPON w kontekście potrzeb reprezentowanej grupy społecznej?

Jan Zając  Konkurs Lodołamacze przeszedł długą drogę, ale jednym z jego filarów niezmiennie pozostaje promowanie tych, bez których żadna idea społeczeństwa równych szans nie będzie kompletna, bo ograniczy jedną z najważniejszych aktywności każdego z nas. To praca, możliwość zarobkowania tworzy nasze poczucie godności, pozwala nam realizować pasje i spełniać marzenia. Bez tworzenia optymalnych warunków do możliwości jej wykonywania nie będziemy sami decydować o naszym działaniu − zostaniemy zepchnięci na margines i zależni od pomocy innych. Praca nie może istnieć bez pracodawców − przedsiębiorców, którzy tworzą warunki do jej wykonywania.

Podkreślenie roli pracodawców − członków Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, ale nie tylko − w zakresie urzeczywistniania tej idei była podstawą do rozpoczęcia 16 lat temu naszej kampanii kruszenia lodów. Firmy zrzeszone w POPON to pracodawcy wrażliwi społecznie, o olbrzymim dorobku i doświadczeniu. To oni tworzą silne firmy oparte na zapewnieniu doskonałych warunków dla swoich pracowników. To wszystko zasługuje na promocję i nagradzanie. To dzięki zaangażowaniu członków POPON konkurs mógł przybrać charakter ogólnopolski.


Rozmawiała Małgorzata Szerfer-Niechaj
Źródło: https://magazynvip.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content