W nowym roku nowe informacje o ulgach

W nowym roku nowe informacje o ulgach

Firmy udzielające kontrahentom ulg we wpłatach na PFRON muszą ponownie wysłać im z fakturą informację o zasadach nabywania ulg w 2020 r. Tegoroczną podstawą obliczeń w poz. 34 na INF-U jest kwota 1941,52 zł.

Pracodawca – tak z otwartego, jak i z chronionego rynku pracy – może udzielać ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych swoim kontrahentom. Ma do tego prawo po spełnieniu trzech warunków:

– gdy sprzeda wykonaną przez siebie usługę (poza usługą handlową, która jest wyłączona) lub wytworzoną przez siebie produkcję,

– zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na etaty,

– pracownicy są zatrudnieni na podstawie kodeksu pracy, a 30 proc. z nich stanowią osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności lub osoby zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych.

Ważne! Przy obliczaniu stanu zatrudnienia i wskaźnika bierze się pod uwagę (od 1 października 2018 r.) zatrudnienie pracowników za miesiąc poprzedzający miesiąc wystawienia faktury dokumentującej dany zakup. Do ustalania stanów zatrudnienia pracowników i wskaźników, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 5–7 ustawy o rehabilitacji, stosuje się wyłączenia ze stanów zatrudnienia określone w art. 21 ust. 5 tej ustawy.

 

Cały artykuł
Autor: Edyta Sieradzka
Źródło: https://archiwum.rp.plFacebook
LinkedIn
Skip to content