Więcej pieniędzy z Zakładowych Funduszów Rehabilitacji trafia do PFRON. Komentarz POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

https://pixabay.com/

Więcej pieniędzy z Zakładowych Funduszów Rehabilitacji trafia do PFRON. Komentarz POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Ponad 12,23 mln zł wynoszą wpłaty od pracodawców z tytułu niewykorzystanych do końca 2020 r. pieniędzy zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON). W 2019 r. było to 9,86 mln zł.

Tak wynika z danych przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Dotyczą one firm mających status zakładu pracy chronionej (ZPChr), które obowiązkowo prowadzą ZFRON. To z niego finansowane są różne formy wsparcia niepełnosprawnych pracowników i ich rodzin. Fundusz jest zasilany pieniędzmi pochodzącymi m.in. ze zwolnień podatkowych oraz części zaliczek podatkowych, które zamiast do urzędu skarbowego są przekazywane na konto ZFRON. Co ważne, uzyskane w danym roku z tych dwóch źródeł środki, które nie zostały wykorzystane do 31 grudnia następnego roku, są zgodnie z art. 33 ust. 4C ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.) potem wpłacane do PFRON.

Statystyki PFRON pokazują, że z roku na roku wysokość wpłat z tego tytułu rośnie. I tak, o ile łączna kwota niewykorzystanych do końca 2017 r. pieniędzy wynosiła 5,45 mln zł, to rok później było to 6,29 mln zł, a w 2019 r. 9,86 mln zł. Wysokość niewydanych do 31 grudnia 2020 r. pieniędzy przekroczyła 12,23 mln zł, co oznacza wzrost w porównaniu do poprzedniego roku o 24 proc. Jednocześnie o ile w poprzednich latach ma- lała liczba pracodawców dokonujących wpłat, o tyle w 2020 r. nastąpił wzrost, bo ZPChr, które nie wykorzystały środków ZFRON uzyskanych rok wcześniej, było 227, podczas gdy w 2019 r. było ich 202.

Zdaniem pracodawców na rosnące wpłaty do PFRON ma wpływ kilka czynników.

Niestety doświadczenia naszych firm członkowskich pokazują, że coraz częściej wydatki dokonywane z ZFRON są kwestionowane w trakcie kontroli. To zaś potem skutkuje koniecznością oddania pieniędzy na konto ZFRON oraz zapłaceniem kary do PFRON mówi Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Według niej pracodawcy czują się zastraszeni. Dlatego, aby nie mieć problemów, wybierają takie formy wsparcia, które w ich opinii nie powinny być potem podważane, a reszta pieniędzy trafia do PFRON.

Nie bez znaczenia był też wybuch pandemii COVID-19 w ubiegłym roku. Pracownicy nie wnioskowali o dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych, bo nie były one organizowane, ani o ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu do pracy, bo część z nich pracowała zdalnie tłumaczy.

Krzysztof Kosiński, wiceprezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, zwraca uwagę, że duży wzrost w ubiegłym roku mógł być spowodowany tym, że część wydatków ZFRON stanowi pomoc de minimis, a firmy obowiązuje limit tej pomocy liczony w trzyletnim okresie. Mogło być więc tak, że w 2020 r. wiele ZPChr miało ten limit na wyczerpaniu i w efekcie nie wykorzystały pieniędzy ZFRON.

Trzeba też pamiętać, że w 2020 r. nastąpiła zmiana przepisów ustawy o rehabilitacji służąca uwzględnianiu przy wydatkowaniu środków ZFRON mechanizmu podzielonej płatności. Wśród pracodawców pojawiły się jednak wątpliwości, czy mogą finansować w kwotach brutto czy netto pomoc indywidualną dla pracownika, np. na zakup leków dodaje.

Podkreśla, że na finansowanie całości takich kosztów wskazują stanowiska PFRON oraz biura pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych, ale nie wynika to wprost z przepisów. W związku z tym niektórzy pracodawcy ograniczyli przyznawanie pomocy indywidualnej, aby nie narazić się na negatywne konsekwencje przy ewentualnych kontrolach i uznanie, że źle wydatkowali pieniądze ZFRON.

Autor: Michalina Topolewska
Źródło: Dziennik Gazeta PrawnaFacebook
LinkedIn
Skip to content