Zapraszamy na łódzką, mazowiecką, śląską, świętokrzyską Regionalną Galę XVIII Edycji Konkursu LODOŁAMACZE 2023, TEATR KOREZ, Katowice, 27 września, godz. 12:00

Zapraszamy na łódzką, mazowiecką, śląską, świętokrzyską Regionalną Galę XVIII Edycji Konkursu LODOŁAMACZE 2023, TEATR KOREZ, Katowice, 27 września, godz. 12:00

Serdecznie zapraszamy
na

Łódzką, Mazowiecką, Śląską, Świętokrzyską Regionalną Galę
XVIII Edycji Konkursu LODOŁAMACZE 2023, podczas której nagrodzimy pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne

Uroczystość odbędzie się
27 września,  godz. 12:00
TEATR KOREZ, plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice

W tym roku podczas XVIII edycji Kampanii Społecznej Lodołamacze uhonorujemy Laureatów w 10 kategoriach:

 1. Zatrudnienie chronione
 2. Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa
 3. Otwarty rynek pracy
 4. Instytucja
 5. Biznes Odpowiedzialny Społecznie- Zrównoważony Rozwój Biznesu (CSR/ESG)
 6. Przyjazna przestrzeń – dostępność cyfrowa
 7. Zdrowa Firma
 8. Dziennikarz bez barier
 9. Super Lodołamacz
 10. Lodołamacz Specjalny

 

Prowadzenie  Nina Siwy
Impresariat Artystyczny „Kreatywna Pantera”
www.kreatywnapantera.art

 

 

Patronat honorowy

 • Tobiasz Adam Bocheński – Wojewoda Mazowiecki
 • Karol Młynarczyk – Wojewoda Łódzki
 • Jarosław Wieczorek – Wojewoda Śląski
 • Zbigniew Koniusz – Wojewoda Świętokrzyski
 • Grzegorz Schreiber – Marszałek Województwa Łódzkiego
 • Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Jakub Chełstowski – Marszałek Województwa Śląskiego
 • Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
 • Andrzej Kotala – Prezydent Miasta Chorzów
 • Marcin Krupa – Prezydent Miasta Katowice
 • Bogdan Wenta Prezydent Miasta Kielce
 • Rafał Piech – Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie
 • Rafał Trzaskowski – Prezydent M.St. Warszawy

 

Patronat medialny

SPONSOR GŁÓWNY

SPONSOR