Zaproszenie do udziału w warsztatach partypacyjno-konsultacyjnych dla pracodawców. 13 stycznia 2022 – Gdańsk (warsztaty stacjonarne)

Zaproszenie do udziału w warsztatach partypacyjno-konsultacyjnych dla pracodawców. 13 stycznia 2022 – Gdańsk (warsztaty stacjonarne)

Formularz zgłoszeniowy na konsultacje z pracodawcami w ramach projektu
„Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia
osób niepełnosprawnych na rynku pracy”

Zaproszenie do udziału w warsztatach partypacyjno-konsultacyjnych dla pracodawców.
13 stycznia 2022 – Gdańsk (warsztaty stacjonarne)

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zaprasza na warsztaty partypacyjno-konsultacyjne dla pracodawców w ramach projektu „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt polega na przygotowaniu kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu rehabilitacji zawodowej nowych lub zmodyfikowanych instrumentów wsparcia aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, mających na celu zapewnienie im możliwie samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz środowisku pracy.

Warsztaty partypacyjno-konsultacyjne to bardzo ważny element konsultacji instrumentów, które zostały przygotowane przez zespoły eksperckie. Są to instrumenty wspierające pracodawców w zakresie tworzenia warunków do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, pozyskania niepełnosprawnego pracownika i utrzymania w zatrudnieniu przez ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz wspierające osoby niepełnosprawne w zakresie pozyskania przez nie zatrudnienia, w tym przechodzenia pomiędzy rehabilitacją społeczną a zawodową oraz w zakresie podejmowania przez nie działalności gospodarczej.

Materiał uzyskany w ramach warsztatów będzie stanowić podstawę do dalszych działań w projekcie.
Zapraszamy do rejestracji oraz rozpowszechniania wiadomości wśród innych zainteresowanych.

 

Formularz zgłoszeniowy na konsultacje z pracodawcamiFacebook
LinkedIn
Skip to content