Zaproszenie – Konsultacje z pracodawcami nt. systemu wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych WARSZAWA, BYDGOSZCZ, on-line

Zaproszenie – Konsultacje z pracodawcami nt. systemu wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych WARSZAWA, BYDGOSZCZ, on-line

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY KONSULTACYJNE
aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością

  • Czy Państwo Polskie wystarczająco wspiera aktywność zawodową i zatrudnianie osób niepełnosprawnych?
  • Czy obecne wsparcie dla pracodawców osób niepełnosprawnych jest wystarczające?
  • Czy nowe instrumenty finansowe przyczynią się do zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych?
  • Gdzie leży problem niskiej aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych?
  • Jak zachęcić pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych?

Odpowiedzi na te pytania chcemy poznać podczas warsztatów partycypacyjno-konsultacyjne dla pracodawców osób niepełnosprawnych realizowanych w ramach projektu „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy” POWR.02.06.00-00-0065/19 realizowanego przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Polskim Związkiem Głuchych, Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Stowarzyszeniem Czas, Przestrzeń, Tożsamość.

Podczas spotkania

  • Przedstawimy nowe narzędzia wsparcia dedykowane pracodawcom osób niepełnosprawnych oraz omówimy efekty pilotażu z ich wdrażania. Narzędzia te zostały wypracowane przez Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przy współpracy z pracodawcami a następnie wdrożone w ramach pilotażu u wybranych podmiotów.
  • Zbierzemy Państwa opinie na temat nowych instrumentów oraz uwagi na temat już funkcjonujących rozwiązań.

Opinie i uwagi zebrane podczas warsztatów będę podstawą do wdrożenia zmian prawnych w systemie zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Terminy i miejsca spotkań (do wyboru):

  • 27.09.2023 WARSZAWA  godz. 10:00–16:00 Airport Hotel Okęcie ul. Komitetu Obrony Robotników 24
  • 28.09.2023 On-line godz. 10:00 – 13:00 aplikacja clickmeeting
  • 29.09.2023  BYDGOSZCZ godz. 10:00-16:00 – Hotel Mercure Bydgoszcz SEPIA ul. Focha 20 Bydgoszcz

 

Plan spotkań stacjonarnych:

10:00 – 11:30 Przedstawienie instrumentów i omówienie efektów pilotażu

11:30 – 12:00 Przerwa kawowa

12:00 – 13:00 Dyskusja i konsultacje z uczestnikami

13:00 – 14:00 Lunch

14:00 – 16:00 Dyskusja i konsultacje z uczestnikami c.d.

 

Plan spotkania on-line

10:00 – 11:30 Przedstawienie instrumentów i omówienie efektów pilotażu

11:30 – 13:00 Dyskusja i konsultacje z uczestnikami

 

Udział w konsultacjach jest bezpłatny.

W konsultacjach mogą wziąć udział zarówno pracodawcy którzy zatrudniają już osoby niepełnosprawne jak i ci którzy ich nie zatrudniają, instytucje publiczne, NGOS, ZAZ, WTZ itp.

Wypełnij formularz zgłoszenia on-line (link):
https://docs.google.com/forms/d/1EskdKZKn4B-W84r0_D6vl3fFvG4kQ2PvMPi177nBJyg/viewform?edit_requested=true

Lub odeślij załączony formularz mailem na: organizacja@popon.pl

Pobierz Formularz zgłoszeniowy na warsztaty partycypacyjno-konsultacyjne dla pracodawców

 

Na zgłoszenie czekamy do 22.09.2023 r.; ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Państwa dzisiejszy głos ma wpływ na przyszłe rozwiązania prawne.

 

Organizator:

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Kontakt: Joanna Jersz 508 113 203 organizacja@popon.pl

 

Projekt partnerskiFacebook
LinkedIn
Skip to content