(Zbyt) dotkliwa kara za błąd w przelewie

(Zbyt) dotkliwa kara za błąd w przelewie

Pracodawca pomyłkowo wpłacił o 18 zł za mało na konto zakładowego funduszu rehabilitacji. Teraz z tego powodu musi oddać 101 tys. zł dopłat do pensji.

Nieterminowe ponoszenie kosztów płacy jest jednym z najczęstszych powodów domagania się przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zwrotu dofinansowań do wynagrodzeń pracowników z dysfunkcjami zdrowotnymi.

Tak było też w przypadku firmy, która otrzymała decyzję nakazującą zwrot 101,98 tys. zł dopłat. Jej zdaniem PFRON zastosował najcięższą sankcję, nie biorąc zupełnie pod uwagę tego, że opóźnienie w płatności wynikało z nieświadomego błędu, a nie celowego działania.

Czeski błąd
W 2019 r. PFRON przeprowadzał kontrolę u pracodawcy, który ma status zakładu pracy chronionej (ZPChr). W jej wyniku zostały ujawnione nieprawidłowości związane z prowadzeniem zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON). Jest on zasilany pieniędzmi pochodzącymi m.in. z części comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

 

Czytaj więcej
Autor:Michalina Topolewska
Źródło: https://biznes.interia.pl/