Jego pierwsza wersja, która trafiła do konsultacji społecznych pod koniec sierpnia br., zawierała tylko jedną zmianę. Chodziło o art. 46a ust. 1 pkt 1 określający wysokość dotacji z budżetu państwa, którą otrzymuje co roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z dysfunkcjami zdrowotnymi. Proponowano, by sformułowanie, że dotacja stanowi do 30 proc. środków przeznaczonych na ten cel w danym roku, zmodyfikować tak, by przesądzało, że wynosi ona 30 proc. W praktyce oznaczałoby to, że do PFRON trafi więcej pieniędzy, bo w ostatnich latach dotacja sięgała 20–22 proc.