Znamy wysokość składki zdrowotnej obowiązującej w 2021 roku

Znamy wysokość składki zdrowotnej obowiązującej w 2021 roku

W 2021 roku będzie obowiązywała nowa, wyższa składka zdrowotna. Pierwszą składkę zdrowotną w nowej wysokości zapłacimy już w lutym.

21 stycznia Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2020 r. wyniosło 5656,51 zł. Podana wartość służy do określenia dolnej granicy podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób spełniających warunki do objęcia ubezpieczeniem społecznym lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które są osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi współpracującymi.

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej w 2021 roku
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w całym 2021 roku stanowi 75% przeciętnego miesięczna wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2020 roku. Oznacza to, że podstawa składki zdrowotnej w 2021 roku wyniesie 4242,38 zł.

Ze względu na to, że składka zdrowotna wynosi 9% podstawy powyższego wymiaru, to kwota składki zdrowotnej obowiązującej za okres styczeń – grudzień 2021 roku dla przedsiębiorców będzie wynosiła 381,81 zł (4242,38 zł x 9%).

Składki ZUS obowiązujące w 2021 roku
W 2021 roku zmianie uległy również składki ZUS na ubezpieczenie społeczne. Dokładne kwoty składek obowiązujących w okresie styczeń – grudzień 2021 roku przedstawiają poniższe tabele:

Składki dla przedsiębiorców opłacający pełen ZUS 2021

PODSTAWA WYMIARU SKŁADKI ZUS 2021
SPOŁ. ZDROW. F. PR.
ZA OKRES 01-12.2021 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE UBEZPIECZENIE
ZDROWOTNE
FUNDUSZ PRACY
EMER. RENT. CHOR. WYP.
3155,40 zł 4242,38 zł* 3155,40 zł 615,93 zł 252,43 zł 77,31 zł 52,70 zł 381,81 zł* 77,31 zł

 

1380,18 zł – Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (ze składką na Fundusz Pracy)

1457,49 zł – Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (ze składką na Fundusz Pracy)

 

cały artykuł
autor: IWONA MACZALSKA
źródło: https://www.pit.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content