ZUS: Zwolnienie z opłacania składek – przekaż deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne

ZUS: Zwolnienie z opłacania składek – przekaż deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne

Przypominamy, że jednym z warunków zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Dokumenty należy przekazać do ZUS najpóźniej 31 października 2020 r.

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. powinien być złożony do ZUS najpóźniej 30 listopada 2020 r.

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek może być złożony wyłącznie elektronicznie – za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

 

źródło: https://www.zus.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content