Zwiększenie wysokości SOD nie jest możliwe bez zmiany ustawy o rehabilitacji

Zwiększenie wysokości SOD nie jest możliwe bez zmiany ustawy o rehabilitacji

Na dzisiejszym posiedzeniu Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. ON poruszony został bardzo istotny dla pracodawców osób niepełnosprawnych problem zwiększenia wysokości dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.

Aktualnie jest to utrudnione z uwagi na obecnie funkcjonujące zapisy Art. 46a. Ustawy o rehabilitacji, który brzmi: 1. Fundusz otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa: 1) na zadanie, o którym mowa w art. 26a – w wysokości 30% środków zaplanowanych na realizację tego zadania na dany rok. Zdaniem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Ministra Łukasza Krasonia obecny zapis (sztywno wpisane że 30% środków na wypłaty SOD  musi pochodzi z dotacji budżetowej) uniemożliwia zwiększenie wydatków na ten cel bez zmiany ww przepisu lub ingerencji w uchwalony budżet. Sytuacja wydaje się więc patowa.

Aby ją rozwiązać potrzebna jest inicjatywa ustawodawcza, która przywróci kiedyś już funkcjonujący zapis , który zakładał, że dotacja z budżetu ma wynosić do 30%. Z uwagi na fakt, iż obecny kształt zapisów został wprowadzony na wniosek Rady Dialogu Społecznego ministerstwo, szanując głos doradczy Rady Dialogu Społecznego, oczekuje, że także ewentualna zmian zostanie zainicjowana przez RDS.

 

POPON zwrócił się więc do Organizacji  Pracodawcy RP, reprezentatywnej organizacji pracodawców, której jest członkiem o podjęcie pilnych działań w tym zakresie.

O dalszych działaniach będziemy informować na bieżąco.Facebook
LinkedIn
Skip to content