Życzenia z okazji Jubileuszu 25 lecia POPON od Krzysztofa Kwiatkowskiego – Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w latach 2013–2019