Życzenia z okazji Jubileuszu 25 lecia POPON od Magdaleny Kochan – Senator RP