Włączenie Wyłączonych

Bonus za włączenie - dokumenty do pobrania Regulamin naboru - bonus za włączenie zał. 1 Wniosek o wsparcie - bonus za włączenie zał. 2 Formularz oświadczeń - bonus za włączenie zał. 3 Deklaracja uczestnictwa...

Nowe miejsca pracy - dokumenty do pobrania Regulamin naboru - nowe miejsca pracy zał. 1 Wniosek o wsparcie - nowe miejsca pracy zał. 2 Formularz oświadczeń - nowe miejsca pracy zał. 3 Deklaracja uczestnictwa...

Gwarancja zatrudnienia - dokumenty do pobrania Regulamin naboru - gwarancja zatrudnienia zał. 1 Wniosek o wsparcie - gwarancja zatrudnienia zał. 2 IPR zał. 3 Formularz oświadczeń - gwarancja zatrudnienia zał. 4 Deklaracja uczestnictwa w instrumencie...

Dostęp do wiedzy - dokumenty do pobrania Regulamin naboru - dostęp do wiedzy zał. 1 Wniosek o wsparcie - dostęp do wiedzy zał. 2 Formularz oświadczeń - dostęp do wiedzy zał. 3 Deklaracja uczestnictwa...

Facebook
LinkedIn
Skip to content