Działania POPON na rzecz zwiększenia SOD. Małymi krokami do celu.

Działania POPON na rzecz zwiększenia SOD. Małymi krokami do celu.

Jako najstarsza i największa w Polsce Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych doskonale zdajemy sobie sprawę, iż dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych (SOD) jest kluczowym i najskuteczniejszym instrumentem wspierania aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Dla zachowania swojego waloru motywacyjnego wysokość tego wsparcia powinna być uzależniona od sytuacji gospodarczej kraju i reagować elastycznie na zmiany zachodzące na rynku. Wraz ze wzrostem kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, w tym wzrostem minimalnego wynagrodzenia, realna wartość wsparcie udzielanego w ramach SOD jest coraz mniejsza.

Mając tego świadomość, wsłuchując się w głosy naszych Członków, podjęliśmy działania zmierzające do zwiększenia dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych w trybie pilnym a w dłuższej perspektywie dążąc do powiązania wysokości wsparcia ze wskaźnikiem rynkowym np. z kwotą minimalnego albo przeciętnego wynagrodzenia za pracę. Dzięki temu wartość motywacyjna takiego wsparcia będzie zawsze na porównywalnym poziomie. Umożliwi to firmom prowadzenie długoterminowej strategii zatrudniania a osobom niepełnosprawnym da większą pewność pracy.

O wszystkich naszych działaniach informujemy naszych Członków na bieżąco ale dla większej przejrzystości postanowiliśmy to zebrać w jednym miejscu.

Co zrobiliśmy do tej pory od momentu kiedy to Pełnomocnik Rządu ds. ON Minister Łukasz Krasoń odpowiadając na interpretację poselską Posłanki Marii Janyski (KO) odpowiedział „aktualnie nie są prowadzone prace legislacyjne w zakresie zwiększenia dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych„?

  1. Chcąc nagłośnić ten problem i zwrócić uwagę na perspektywę pracodawców przedstawiliśmy stanowisko POPON w artykule redaktor Pauliny Błaziak opublikowanym 29 stycznia 2024 na stronach interii. Więcej o tym w komunikacie POPON https://popon.pl/nie-bedzie-podwyzki-waznego-dofinansowania-dla-pracodawcow-celem-nie-ma-byc-refundacja-komentarz-popon/

 

  1. Zwróciliśmy się z apelem do MinistryRodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszki DziemianowiczBąk z prośbą o podjęcie pilnych działań mających na celu urealnienie wysokości wsparcia dedykowanego pracodawcom na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. Jednocześnie podejmowaliśmy działania zmierzające do zaaranżowania spotkania z Panią Ministrą lub Pełnomocnikiem Rządu ds. On w celu przedstawienia perspektywy pracodawców. Udało się to 13 lutego 2023 r.

 

  1. 13 lutego 2023 r. odbyło się spotkanie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Ministra Łukasza Krasonia z reprezentatywnymi organizacjami pracodawców. Z ramienia Pracodawców RP w spotkaniu wzięły udział przedstawicielki POPON Monika Bugajewska-Tykarska i Magdalena Słonecka- Kuich. Minister Krasoń powiedział, że rozumie argumenty pracodawców dotyczące zwiększenia dofinansowań do wynagrodzeń. Są one dokładnie analizowane, ale w jego ocenie, zwiększenie SOD może być utrudnione z uwagi na funkcjonujący zapis Art. 46a. Ustawy o rehabilitacji, który brzmi: 1. Fundusz otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa: 1) na zadanie, o którym mowa w art. 26a – w wysokości 30% środków zaplanowanych na realizację tego zadania na dany rok. Zdaniem Ministra obecny zapis (sztywno wpisane że 30% środków na wypłaty SOD musi pochodzi z dotacji budżetowej) uniemożliwia zwiększenie wydatków na ten cel bez zmiany ww przepisu lub ingerencji w uchwalony budżet. Wg zapowiedzi ministra sprawa zostanie przeanalizowana pod tym kątem.

    Więcej o spotkaniu w komunikacie POPON https://popon.pl/spotkanie-polskiej-organizacji-pracodawcow-osob-niepelnosprawnych-z-pelnomocnikiem-rzadu-ds-osob-niepelnosprawnych/

 

  1. Problem zwiększenia dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych POPON poruszył także podczas posiedzenia Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych, które odbyło się 13 marca 2024. Minister Łukasz Krasoń potwierdził, że „po analizie, zwiększenie sod jest niemożliwe, z uwagi na obecnie funkcjonujące zapisy art. 46a. Ustawy o rehabilitacji. Aby rozwiązać problem potrzebna jest inicjatywa ustawodawcza, która przywróci kiedyś już funkcjonujący zapis, który zakładał, że dotacja z budżetu ma wynosić do 30%.” Z uwagi na fakt, iż obecny kształt zapisów został wprowadzony na wniosek Rady Dialogu Społecznego ministerstwo, szanując głos doradczy Rady Dialogu Społecznego, oczekuje, że także ewentualna zmiana zostanie zainicjowana przez Radę Dialogu Społecznego. POPON zwrócił się więc niezwłocznie do Organizacji Pracodawcy RP, reprezentatywnej organizacji pracodawców, której jest członkiem o podjęcie pilnych działań w tym zakresie.

    Więcej o posiedzeniu Krajowej Rady Konsultacyjnej w komunikacie POPON https://popon.pl/zwiekszenie-wysokosci-sod-nie-jest-mozliwe-bez-zmiany-ustawy-o-rehabilitacji/

  2. Już 14 marca 2024 r. dzięki intensywnej współpracy POPON i zaangażowaniu Pracodawców RP przygotowany został stosowny projekt uchwały Rady Dialogu Społecznego. Uchwała ta otwiera drogę stronie rządowej do uchwalenia tak ważnych dla pracodawców zmian w zakresie dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Czekamy na jej przyjęcie  w trybie obiegowym.
  3. Aby prace nad zmianami w zakresie zwiększenia SOD nabrały szybszego tempa POPON planuje serię spotkań przedstawicieli Zarządu oraz Rad Wojewódzkich POPON z parlamentarzystami w regionach. Wierzymy, że nasze racjonalne argumenty i twarde dane przekonają parlamentarzystów o słuszności działań pracodawców i w konsekwencji przełożą się na szybkie zmiany w ustawie o rehabilitacji.

O przyjęciu uchwały przez RDS a także o szczegółach spotkań z parlamentarzystami będziemy informować na bieżąco.

Wszystkich Członków POPON, którzy chcieliby aktywnie uczestniczyć w spotkaniach w regionach proszę o kontakt.  Jednocześnie zachęcamy wszystkich pracodawców osób z niepełnosprawnościami, którzy jeszcze nie są w gronie naszych Członków do dołączenia do nas. Razem możemy więcej.

 

Zapraszam do kontaktu.
Magdalena Słonecka-Kuich
Dyrektor Generalny POPON
tel. 509 825 163Facebook
LinkedIn
Skip to content