POPON w mediach

Skutki niezłożenia wniosku o wydanie decyzji o wysokości dofinansowania z PFRON. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne, korzystający ze wsparcia w postaci dofinansowania do ich wynagrodzeń, mają możliwość korygowania złożonych wniosków Wn-D oraz załączników INF-D-P i INF-O-PP. Uprawnienie to nie jest ograniczone żadnym terminem. Okazuje się jednak, że w pewnych sytuacjach złożenie korekty…