Pytania POPON do BON w sprawie wypłaty wynagrodzenia osobie niepełnosprawnej a prawo do sod (czy jest możliwość wypłaty z kasy wynagrodzenia osobom niepełnosprawnym na które pracodawca nie pobiera sod)

Pytania POPON do BON w sprawie wypłaty wynagrodzenia osobie niepełnosprawnej a prawo do sod (czy jest możliwość wypłaty z kasy wynagrodzenia osobom niepełnosprawnym na które pracodawca nie pobiera sod)

W odpowiedzi na pismo z dnia 20 grudnia 2017 r., znak POPON/272/2017, Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych wyjaśnia, że zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.) stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono – w dniu zawarcia umowy.Facebook
LinkedIn
Skip to content