Szkolenie online – Kurs Doradcy Zawodowego ds. IPR – 12.04.2024 godz.10:00

Szkolenie online – Kurs Doradcy Zawodowego ds. IPR – 12.04.2024 godz.10:00

Zapraszamy na szkolenie on-line

Kurs Doradcy Zawodowego ds. IPR
Tworzenie Indywidualnych Programów Rehabilitacji

Celem szkolenia jest nabycie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu doradztwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych oraz  przygotowanie uczestników do tworzenia Indywidualnych Programów Rehabilitacji u pracodawców dysponujących środkami ZFRON tj. zakładów pracy chronionej i byłych zpchr.

Uczestnicy otrzymają certyfikat POPON poświadczający udział w szkoleniu „Kurs doradcy zawodowego ds. IPR”

Szkolenia bez wychodzenie z domu!
Udział z dowolnego miejsca z dostępem do internetu.
Możliwość zadawania pytań mailowo przez 7 dni po szkoleniu.
piątek  12.04.2024 r. godz.10:00 – 15:00 

Program szkolenia:

 1. Zakres i cel doradztwa zawodowego
 2. Specyfika doradztwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych
 3. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako narzędzie wspierające rehabilitację zawodową osób z niepełnosprawnościami.
 4. Zasady ogólne dotyczące wydatkowanie środków ZFRON
 5. Komisja ds. IPR
  • Powołanie komisji
  • Skład, kwalifikacje członków Komisji
  • Zakres obowiązków, odpowiedzialność członków komisji
  • Dodatkowe wynagrodzenie członków komisji
 6. Osoby uprawnione do objęcia IPR – zasady wyboru uczestnika programu
 7. Zasady współpracy z osobą niepełnosprawną podczas opracowywania IPR
 8. Cel główny programu rehabilitacji
 9. Ograniczenia zawodowe – diagnoza, opis, sposoby niwelacji ograniczeń
 10. Wydatki w ramach IPR – klasyfikacja wydatków w ramach pomocy de minimis i poza pomocą de minimis
 11. Struktura Indywidualnego Programu Rehabilitacji
  • Diagnoza sytuacji zawodowej pracownika niepełnosprawnego – ograniczenia zawodowe
  • Cel programu
  • Kosztowe i bezkosztowe metody realizacji programu
  • Harmonogram działań rehabilitacyjnych
  • Terminy oceny postępów w rehabilitacji – oceny okresowe, ocena końcowa
  • Osoby odpowiedzialne za realizację IPR
 12. Zamknięcie, korekta, modyfikacja IPR
 13. Dokumentacja dotycząca IPR – tworzenie, przechowywanie, udostępnianie
 14. Szczególne przypadki i problemu pojawiające się w pracy komisji ds. IPR (np. zwolnienie pracownika objętego IPR, zniszczenie lub utrata środka trwałego zakupionego w ramach IPR, utrata ważności orzeczenia o niepełnosprawności, problemy z uzyskaniem zaświadczenia o pomocy de minimis, problem z VAT itp.)
 15. Omówienie gotowych, przykładowych IPR – 2 różne IPR
 16. Audyt ZFRON realizowane przez KAS – ocena IPR, najczęstsze błędy
 17. Najnowsze stanowiska, wyroki sądów administracyjnych w sprawach dotyczących wydatkowania środków z IPR
 18. Pytania i odpowiedzi

Miejsce: Szkolenie online, w formie webinarium – aby móc skorzystać ze  szkolenia wystarczy smartfon lub komputer z dostępem do internetu. Udział w szkoleniu nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania, konieczne jest jedynie stabilne łącze internetowe. Podczas transmisji uczestnicy widzą wykładowcę, prezentacje oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania

Cena:

 • Członkowie POPON:      350 zł netto plus 23% Vat za os,
 • Pozostałe firmy:             550 zł netto plus 23% Vat za os.,

Cena zawiera: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf), możliwość zadawania pytań wykładowcy w trakcie szkolenia oraz mailowo przez okres 7 dni od zakończenia szkolenie, certyfikat udziału w szkoleniu do samodzielnego wydruku

Wykładowca:

Magdalena Słonecka- Kuich – Dyrektor ds. sprzedaży POPON, Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy i Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, pedagog i wykładowca, doradca zawodowy, ekspert w zakresie zarządzania środkami ZFRON, doświadczony praktyk w zakresie konstruowania Indywidualnych Programów Rehabilitacji, pomocy publicznej, aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest

 • przesłanie zgłoszenia organizacja@popon.pl  oraz
 • po otrzymaniu zgłoszenia wystawiona zostanie f-ra VAT i wysłana mailem – prosimy o jej opłacenie przed szkoleniem – przelewem na konto:

 

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych,
Bank Pekao SA NR KONTA  50 1240 6247 1111 0000 4977 0085

Z uwagi na państwa komfort ilość osób uczestnicząca w webinarium jest ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Na zgłoszenia czekamy do 08.04.2024 r. do godz. 12:00

 

Kontakt w sprawie szkolenia:
Joanna Jersz tel. 508 113 203

Do pobrania:
Formularz zgłoszenia na szkolenie On-line
Kurs Doradcy Zawodowego ds IPR – programFacebook
LinkedIn
Skip to content