Szkolenie online – Dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych – aktualne problemy, kontrole i praktyczne omówienie formularzy – 15.11.2021 godz.10:00

Szkolenie online – Dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych – aktualne problemy, kontrole i praktyczne omówienie formularzy – 15.11.2021 godz.10:00

Zapraszamy na szkolenie on-line

Dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych
– aktualne problemy, kontrole i praktyczne omówienie formularzy.

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów kadr i księgowości zajmujących się rozliczeniami z PFRON, w tym rozliczeniami z zakresu dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych (SOD). Podczas szkolenia skupimy się na praktycznym przedstawieniu możliwych rozwiązań związanych z tematyką występowania o dofinansowania do wynagrodzeń i łączenia ich z innymi formami wsparcia.

Szkolenia bez wychodzenie z domu!
Udział z dowolnego miejsca z dostępem do internetu.
Możliwość zadawania pytań mailowo przez 7 dni po szkoleniu. 

Poniedziałek 15.11.2021 – godz.10:00 – 14:00

 

Program szkolenia:

 1. Przygotowane zmiany w ramach rządowego programu Polski Ład a dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.
 2. Dofinansowania w regulacjach związanych z pandemią COVID-19.
 3. Działalność kontrolna PFRON w związku z dofinansowaniami do wynagrodzeń w okresie pandemii. Sposób realizacji działań kontrolnych w okresie pandemii.
 4. Podstawowe zasady korzystania z dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.
 5. Zmiany w zakresie orzeczeń o niepełnosprawności w związku z wnioskowaniem o SOD.
 6. Ustalanie wskaźników zatrudnienia na potrzeby wniosku o dofinansowanie:
  • na podstawie art. 21 ustawy o rehabilitacji,
  • na podstawie rozporządzenia Komisji UE nr 651 z dnia 17 czerwca 2014 r.
 1. Problemy orzeczeń o niepełnosprawności w zakładzie pracy:
  • interpretacja niepełnosprawności w świetle różnych orzeczeń pracownika,
  • organy i zasady przyznawania orzeczeń o niepełnosprawności w PZON i ZUS,
  • zbieg różnych orzeczeń w zakładzie pracy,
  • problemy intertemporalne orzeczeń – przerwa w obowiązywaniu orzeczenia,
  • problem momentu ujawnienia niepełnosprawności w zakładzie pracy,
  • przypadki ujawnienia niepełnosprawności w trakcie zatrudnienia,
  • moment ujawnienia niepełnosprawności u pracodawcy niebędącego przedsiębiorcą,
  • ujawnienie niepełnosprawności a zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych.
 1. Ustalanie kosztów płacy z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ramach Tarczy Antykryzysowej oraz projektowanych przepisów Polskiego Ładu:
  • pojęcie kosztu płacy, terminów i formy ponoszenia,
  • postępowanie w sytuacji stwierdzenia nieterminowego regulowania należności,
  • dopuszczalny limit nieterminowego uregulowania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • składka na Fundusz Solidarnościowy,
  • zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i naliczenie zaliczek na zfron.
 1. Dofinansowanie do wynagrodzeń a inne źródła finansowania zatrudnienia, w tym z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 2. Łączenie dofinansowań do wynagrodzeń z pomocą z Tarczy Antykryzysowej – omówienie poszczególnych form pomocy i sposobu jej ujawniania we wnioskach o dofinansowania do wynagrodzeń.
 3. Problem zobowiązań wobec PFRON przekraczających 100zł w związku z toczącymi się postępowaniami odwoławczymi w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz sądach administracyjnych.
 4. Trudna sytuacja ekonomiczna przedsiębiorcy w praktyce z uwzględnieniem przepisów pandemicznych.
 5. Terminy w procesie wnioskowania o dofinansowanie.
 6. Korygowanie wniosku o dofinansowanie a wniosek o wydanie decyzji o wysokości dofinansowania.
 7. Procedury odwoławcze wobec decyzji Prezesa Zarządu PFRON w związku z dofinansowaniami do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem zmian czasowych wynikających z Tarczy Antykryzysowej.
 8. Część praktyczna:
  • omówienie formularzy Wn-D, INF-D-P, INF-D-P,
  • wypełnianie wniosku o dofinansowanie i korekty w SODiR online,
  • omówienie najczęściej popełnianych błędów przy wypełnianiu formularzy.

Miejsce:
Szkolenie online, w formie webinarium – aby móc skorzystać ze  szkolenia wystarczy smartfon lub komputer z dostępem do internetu. Udział w szkoleniu nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania, konieczne jest jedynie stabilne łącze internetowe. Podczas transmisji uczestnicy widzą wykładowcę, prezentacje oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania

Cena:

 • Członkowie POPON: 250 zł netto plus 23% Vat za os,
 • Pozostałe firmy: 350 zł netto plus 23% Vat za os.,

Cena zawiera: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf), możliwość zadawania pytań wykładowcy w trakcie szkolenia oraz mailowo przez okres 7 dni od zakończenia szkolenie, certyfikat udziału w szkoleniu do samodzielnego wydruku

 

Wykładowca:

Paweł Czapliński – absolwent prawa, socjologii oraz podyplomowych studiów Prawo pracy na Uniwersytecie Gdańskim, a także podyplomowych studiów Podatki i doradztwo podatkowe w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Ekspert w dziedzinie przepisów o pomocy publicznej oraz rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym zarówno zagadnień prawnych regulujących przyznawanie pomocy przedsiębiorstwom, jak i kwestii związanych z zatrudnieniem, w szczególności osób z niepełnosprawnością. Specjalizuje się również w dziedzinie wspierania aktywności zawodowej i społecznej osób defaworyzowanych na rynku pracy. Ekspert Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Przeprowadził przeszło 300 godzin szkoleniowych. Stale współpracuje z instytucjami, przedsiębiorstwami i organizacjami, w których zatrudnione są osoby z niepełnosprawnością. Reprezentuje pracodawców w postępowaniach odwoławczych od decyzji organów w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

 

Warunkiem udziału w szkoleniu jest

 • przesłanie zgłoszenia biuro@bydgoszcz.popon.pl lub fax. 52 348 63 20 oraz
 • opłacenie szkolenia przelewem na konto:Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych,
  Bank Pekao SA NR KONTA 50 1240 6247 1111 0000 4977 0085

 

Z uwagi na państwa komfort ilość osób uczestnicząca w webinarium jest ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Na zgłoszenia czekamy do 10.11.2021 r. do godz. 12:00

 

Kontakt w sprawie szkolenia:
Anna Sobańska 52 348 63 83
Magdalena Słonecka-Kuich tel. 509 825 163

fax (52) 348 63 20

Formularz-zgłoszenia-na-szkolenie-On-line

 Facebook
LinkedIn
Skip to content