Szkolenie online – Rezygnacja ze statusu zpchr. Audyt ZFRON – 28.10.2021 godz.10:00

Szkolenie online – Rezygnacja ze statusu zpchr. Audyt ZFRON – 28.10.2021 godz.10:00

Zapraszamy na szkolenie on-line

Rezygnacja ze statusu zakładu pracy chronionej
– analiza korzyści

– procedura rezygnacji krok po kroku
– sytuacja pracodawcy po rezygnacji ze statusu

Audyt ZFRON
– jak się przygotować do badania ZFRON

– zakres i przebieg audytu
– najczęściej popełniane błędy

 

Szkolenia bez wychodzenie z domu!
Udział z dowolnego miejsca z dostępem do internetu.
Możliwość zadawania pytań mailowo przez 7 dni po szkoleniu. 

Czwartek 28.10.2021 – godz.10:00 – 13:00

 

Program szkolenia:

 1. Status zakładu pracy chronionej – warunki formalne
 2. Analiza porównawcza korzyści z posiadania statusu i utraty statusu zpchr
 3. Środki tworzące ZFRON
  1. w zakładach pracy chronionej
  2. w byłych zakładach pracy chronionej
 4. Utarta statusu zpchr krok po kroku
  1. utrata statusu przy zachowaniu wskaźników uprawniających do utrzymania ZFRON
  2. utarta statusu zpchr i prawa do dysponowania ZFRON
 5. Termin utarty statusu – INF WZ a decyzja wojewody.
 6. Sprawozdawczość i kontrole po rezygnacji ze statusu zpchr
 7. Audyt ZFRON prowadzony przez organ administracji skarbowej
  1. Jak się przygotować do badania
  2. Zakres i przebieg badania
  3. Omówienie wybranych przykładów ze sprawozdań KAS
  4. Najczęściej popełniane błędy w zakresie tworzenie ZFRON
  5. Najczęściej popełniane błędy w zakresie wydatkowania ZFRON (IPR, pomoc indywidualna i tzw. duży ZFRON)
  6. Sprawozdania lub opinia po audycie
  7. Dalsze postępowanie po audycie ZFRON
 8. Kary za niezgodne z ustawą wydatkowanie środków ZFRON
  1. Termin ujawnienie – wyrok NSA
  2. Sankcje
  3. Dek II a i termin wpłaty kary do PFRON
  4. Wniosek do PFRON o odroczenie terminu płatności, rozłożeniu na raty
  5. Wniosek do PFRON o umorzenie zaległości w przypadku jej całkowitej nieściągalności
 9. Zasady zarządzania środkami ZFRON – dla zpchr i byłych zpchr
  1. Przeznaczenie środków ZFRON
  2. Regulamin ZFRON
  3. Ewidencja ZFRON
  4. Rachunek bankowy ZFRON
  5. Zasada celowości i oszczędności wydatków
  6. Podział środków ZFRON
  7. Terminy przekazywania środków na ZFRON
  8. Obowiązek zwrotu niewydatkowanych środków


Miejsce:

Szkolenie online, w formie webinarium – aby móc skorzystać ze  szkolenia wystarczy smartfon lub komputer z dostępem do internetu. Udział w szkoleniu nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania, konieczne jest jedynie stabilne łącze internetowe. Podczas transmisji uczestnicy widzą wykładowcę, prezentacje oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania

Cena:

 • Członkowie POPON: 250 zł netto plus 23% Vat za os,
 • Pozostałe firmy: 350 zł netto plus 23% Vat za os.,

Cena zawiera: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf), możliwość zadawania pytań wykładowcy w trakcie szkolenia oraz mailowo przez okres 7 dni od zakończenia szkolenie, certyfikat udziału w szkoleniu do samodzielnego wydruku

 

Wykładowca:
Magdalena Słonecka-Kuich – Dyrektor ds. sprzedaży POPON, Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy i Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, pedagog i wykładowca, doradca zawodowy, ekspert w zakresie zarządzania środkami ZFRON, doświadczony praktyk w zakresie konstruowania Indywidualnych Programów Rehabilitacji, pomocy publicznej, aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

 

Warunkiem udziału w szkoleniu jest

 • przesłanie zgłoszenia biuro@bydgoszcz.popon.pl lub fax. 52 348 63 20 oraz
 • opłacenie szkolenia przelewem na konto:Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych,
  Bank Pekao SA NR KONTA 50 1240 6247 1111 0000 4977 0085

 

Z uwagi na państwa komfort ilość osób uczestnicząca w webinarium jest ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Na zgłoszenia czekamy do 22.10.2021 r. do godz. 12:00

 

Kontakt w sprawie szkolenia:
Anna Sobańska 52 348 63 83
Magdalena Słonecka-Kuich tel. 509 825 163

fax (52) 348 63 20

Formularz-zgłoszenia-na-szkolenie-On-line
Program Szkolenia

 Facebook
LinkedIn
Skip to content