Szkolenie online – Tworzenie Indywidualnych Programów Rehabilitacji – 22.04.2021

Szkolenie online – Tworzenie Indywidualnych Programów Rehabilitacji – 22.04.2021

Zapraszamy na szkolenie on-line

Tworzenie Indywidualnych Programów Rehabilitacji
Szkolenie dla członków komisji  ds. IPR

Z ostatnie raportu dotyczącego badań w zpchr realizowanego na zlecenie PFRON wynika, iż znaczna część pracodawców ma obawy dotyczące tworzenia IPR. Podczas szkolenia przygotujemy Państwa do tworzenia programów rehabilitacji, zaprezentujemy dwa różne przykładowe wzory IPR, które mogą być z powodzeniem wykorzystywane w Państwa firmie. Podpowiemy na co zwrócić uwagę przy opracowaniu IPR a także omówimy najczęściej pojawiające się błędy z tego zakresu, które ujawniają audyty KAS.


Szkolenia bez wychodzenie z domu!
Udział z dowolnego miejsca z dostępem do internetu.
Możliwość zadawania pytań mailowo przez 7 dni po szkoleniu.

Czwartek 22.04.2021 r., godz.10:00-14:00

 • Szkolenie – 10:00-11:30
 • Przerwa – 11:30-12:00
 • Szkolenie cd – 12:00-14:00

Program szkolenia:

 1. Zasady ogólne dotyczące wydatkowanie środków ZFRON
 2. Komisja ds. IPR
  • Powołanie komisji
  • Skład, kwalifikacje członków Komisji
  • Zakres obowiązków, odpowiedzialność członków komisji
  • Dodatkowe wynagrodzenie członków komisji
 3. Osoby uprawnione do objęcia IPR – zasady wyboru uczestnika programu
 4. Zasady współpracy z osobą niepełnosprawną podczas opracowywania IPR
 5. Cel główny programu rehabilitacji
 6. Ograniczenia zawodowe – diagnoza, opis, sposoby niwelacji ograniczeń
 7. Wydatki w ramach IPR – klasyfikacja wydatków w ramach pomocy de minimis i poza pomocą de minimis
 8. Struktura Indywidualnego Programu Rehabilitacji
  • Diagnoza sytuacji zawodowej pracownika niepełnosprawnego – ograniczenia zawodowe
  • Cel programu
  • Kosztowe i bezkosztowe metody realizacji programu
  • Harmonogram działań rehabilitacyjnych
  • Terminy oceny postępów w rehabilitacji – oceny okresowe, ocena końcowa
  • Osoby odpowiedzialne za realizację IPR
 9. Zamknięcie, korekta, modyfikacja IPR
 10. Dokumentacja dotycząca IPR – tworzenie, przechowywanie, udostępnianie
 11. Szczególne przypadki i problemu pojawiające się w pracy komisji ds. IPR (np. zwolnienie pracownika objętego IPR, zniszczenie lub utrata środka trwałego zakupionego w ramach IPR, utrata ważności orzeczenia o niepełnosprawności, problemy z uzyskaniem zaświadczenia o pomocy de minimis, problem z VAT itp.)
 12. Praktyczne warsztaty z pisania IPR – omówienie gotowych, przykładowych IPR – 2 różne wzory IPR
 13. Audyt ZFRON realizowane przez KAS – ocena IPR, najczęstsze błędy
 14. Najnowsze stanowiska, wyroki sądów administracyjnych w sprawach dotyczących wydatkowania środków z IPR
 15. Pytania i odpowiedzi

 

Miejsce:
Szkolenie online, w formie webinarium – aby móc skorzystać ze  szkolenia wystarczy smartfon lub komputer z dostępem do internetu. Udział w szkoleniu nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania, konieczne jest jedynie stabilne łącze internetowe. Podczas transmisji uczestnicy widzą wykładowcę, prezentacje oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania

Cena:

 • Członkowie POPON: 250 zł netto plus 23% Vat za os,
 • Pozostałe firmy: 350 zł netto plus 23% Vat za os.,

Cena zawiera: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf), możliwość zadawania pytań wykładowcy w trakcie szkolenia oraz mailowo przez okres 7 dni od zakończenia szkolenie, certyfikat udziału w szkoleniu do samodzielnego wydruku

 

Wykładowca:
Magdalena Słonecka- Kuich – Dyrektor ds. sprzedaży POPON, Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy i Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, pedagog i wykładowca, doradca zawodowy, ekspert w zakresie zarządzania środkami ZFRON, doświadczony praktyk w zakresie konstruowania Indywidualnych Programów Rehabilitacji, pomocy publicznej, aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

 

Warunkiem udziału w szkoleniu jest

 • przesłanie zgłoszenia biuro@bydgoszcz.popon.pl lub fax. 52 348 63 20 oraz
 • opłacenie szkolenia przelewem na konto:Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych,
  Bank Pekao SA NR KONTA 50 1240 6247 1111 0000 4977 0085

 

Z uwagi na państwa komfort ilość osób uczestnicząca w webinarium jest ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Na zgłoszenia czekamy do 20.04.2021 r. do godz. 12:00

 

Kontakt w sprawie szkolenia:
Magdalena Słonecka-Kuich 509 825 163

fax (52) 348 63 20

Formularz-zgłoszenia-na-szkolenie-On-line

 Skip to content