Szkolenie online – Wydatkowanie ZFRON, Wniosek Wn-C-ZF na 20% wydatków z ZFRON w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, Audyt KAS. – 11.06.2021

Szkolenie online – Wydatkowanie ZFRON, Wniosek Wn-C-ZF na 20% wydatków z ZFRON w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, Audyt KAS. – 11.06.2021

Zapraszamy na szkolenie on-line

Wydatkowanie  ZFRON (pomoc indywidualna, pula ogólna, IPR).
Omówienie wniosku Wn-C-ZF o pomoc z ZFRON.
Audyt ZFRON realizowany przez KAS.

Szkolenie systematyzujące  wiedzę z zakresu wydatkowania środków ZFRON. Podczas szkolenia omówione zostaną zasady wydatkowania ZFRON przez zpchr i byłe zpchr. Omówimy wszystkie możliwe wydatki udzielane przez dysponenta ZFRON w ramach pomocy indywidualnej (wraz z przykładami uzasadnienia udzielenia pomocy). Usystematyzujemy wiedzę z zakresu katalogu wydatków z tzw. dużego ZFRON oraz przedstawimy praktyczne zasady tworzenia Indywidualnych Programów Rehabilitacji. Odpowiemy na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości pracodawców w tym zakresie. Zaprezentujemy najnowsze stanowiska BON i wyroki sądów. Zwrócimy uwagę na najczęstsze błędy ujawniane podczas audytów KAS i zaprezentujemy możliwe warianty obrony swojego stanowiska.

W ramach tzw. tarczy antykryzysowej ustawodawca wprowadził możliwość wydatkowania do 20 % środków ZFRON m.in. na wynagrodzenia osób niepełnosprawnych. Podczas szkolenia omówimy szczegółowo zasady ubiegania się o pomoc na ten cel (wspólne wypełnienie wniosku Wn C ZF – na finansowanie części wynagrodzeń osób niepełnosprawnych).


Szkolenia bez wychodzenie z domu!
Udział z dowolnego miejsca z dostępem do internetu.
Możliwość zadawania pytań mailowo przez 7 dni po szkoleniu.

Piątek 11.06.2021 r., godz.10:00-14:00

 

Szkolenie       – 10:00-11:30
Przerwa          – 11:30-12:00
Szkolenie cd   – 12:00-14:00

Program szkolenia:

 1. Przeznaczenie środków ZFRON
 2. Zasady zarządzania środkami ZFRON
  • regulamin ZFRON
  • ewidencja ZFRON
  • rachunek bankowy ZFRON
  • zasada celowości i oszczędności wydatków
  • podział środków ZFRON
  • terminy przekazywania środków na ZFRON
  • obowiązek zwrotu niewydatkowanych środków
  • problem Vat przy wydatkach będących pomocą socjalną dla pracownika
 3. Wydatki z ZFRON 20 % w ramach tzw. ustawy antycovidowej
  • zasady korzystania
  • katalog wydatków
  • warsztaty w wypełnianie wnioski WN-C-ZF – na wynagrodzenia osób niepełnosprawnych
 4. Audyt ZFRON prowadzony przez organ administracji skarbowej
  • Zakres i przebieg badania
  • Zasadny udzielania wyjaśnień (przykłady, obrona własnego stanowiska)
  • Sprawozdania lub opinia po audycie
  • Omówienie wybranych przykładów ze sprawozdań KAS
  • Dalsze postępowanie po audycie ZFRON
 5. Kary za niezgodne z ustawą wydatkowanie środków ZFRON (poszerzony katalog kar)
 6. Wydatki z ZFRON w ramach pomocy indywidualnej
  • zasady przyznawania pomocy
  • osoby uprawnione
  • wniosek o udzielenie pomocy (wzór do wykorzystania)
  • forma udzielonej pomocy (wzór umowy pożyczki oraz wniosku o umorzenie)
  • możliwe wydatki w ramach pomocy indywidualnej (przykłady uzasadnienia poszczególnych wydatków)
  • dokumentowanie wydatków i termin przechowywania dokumentów
 7. Wydatki z tzw. puli ogólnej ZFRON
  • wydatki w ramach pomocy de minimis
  • wydatki poza pomocą de minimis
  • dokumentowanie wydatków i termin przechowywania dokumentów
  • leasing z ZFRON
 8. Indywidualne Programy Rehabilitacji
  • definicje: IPR, ograniczenia zawodowe
  • cel IPR
  • komisja rehabilitacyjna ds. IPR
  • zasady tworzenia IPR, struktura IPR
  • katalog wydatków w ramach IPR
 9. Pytania i odopowiedzi

Miejsce:
Szkolenie online, w formie webinarium – aby móc skorzystać ze  szkolenia wystarczy smartfon lub komputer z dostępem do internetu. Udział w szkoleniu nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania, konieczne jest jedynie stabilne łącze internetowe. Podczas transmisji uczestnicy widzą wykładowcę, prezentacje oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania

Cena:

 • Członkowie POPON: 250 zł netto plus 23% Vat za os,
 • Pozostałe firmy: 350 zł netto plus 23% Vat za os.,

Cena zawiera: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf), możliwość zadawania pytań wykładowcy w trakcie szkolenia oraz mailowo przez okres 7 dni od zakończenia szkolenie, certyfikat udziału w szkoleniu do samodzielnego wydruku

 

Wykładowca:
Magdalena Słonecka-Kuich – Dyrektor ds. sprzedaży POPON, Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy i Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, pedagog i wykładowca, doradca zawodowy, ekspert w zakresie zarządzania środkami ZFRON, doświadczony praktyk w zakresie konstruowania Indywidualnych Programów Rehabilitacji, pomocy publicznej, aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

 

Warunkiem udziału w szkoleniu jest

 • przesłanie zgłoszenia biuro@bydgoszcz.popon.pl lub fax. 52 348 63 20 oraz
 • opłacenie szkolenia przelewem na konto:Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych,
  Bank Pekao SA NR KONTA 50 1240 6247 1111 0000 4977 0085

 

Z uwagi na państwa komfort ilość osób uczestnicząca w webinarium jest ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Na zgłoszenia czekamy do 08.06.2021 r. do godz. 12:00

 

Kontakt w sprawie szkolenia:
Anna Sobańska 52 348 63 83
Magdalena Słonecka-Kuich tel. 509 825 163

fax (52) 348 63 20

Formularz-zgłoszenia-na-szkolenie-On-line