Szkolenie online – Zmiany w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2023 r.- 05.04.2023 godz.10:00-14:14

Szkolenie online – Zmiany w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2023 r.- 05.04.2023 godz.10:00-14:14

Zapraszamy na szkolenie on-line

Zmiany w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2023 r.

Szkolenia bez wychodzenie z domu!
Udział z dowolnego miejsca z dostępem do internetu.
Możliwość zadawania pytań mailowo przez 7 dni po szkoleniu.

środa 05.04.2023  – godz.10:00 – 14:00

 

Cel szkolenia: Uzyskanie wiedzy na temat nowych przepisów prawnych w zakresie zatrudniania pracowników niepełnosprawnych w Polsce w 2023 r. Szkolenie dotyczy przede wszystkim zmian w dofinansowaniach do wynagrodzeń z PFRON, ważności orzeczeń o niepełnosprawności na podstawie ustawy covidowej, zmianach w formularzach DEK i INF oraz najnowszych wytycznych z BON i PFRON oraz orzecznictwie WSA i NSA.

Program szkolenia:

 1. Orzeczenia o niepełnosprawności w 2023 r.
  1. ustalanie stanów zatrudnienia na podstawie art. 2a ustawy – szczególne przypadki
  2. dzień przedstawienia orzeczenia czy data wydania orzeczenia? – problemy praktyczne (przykłady)
  3. stan zagrożenia epidemicznego, a prawo do wydłużenia ważności orzeczeń (kwestia uchylenia art. 15h ustawy covidowej)
  4. zmiany w zakresie dokumentowania tzw. schorzeń szczególnych
 2. Wpływ nowych przepisów o pracy zdalnej na zatrudnianie pracowników z niepełnosprawnościami (zmiany od 7 kwietnia 2023 r.)
 3. Zmiany w ubieganiu się o dofinansowanie wynagrodzeń w PFRON
  1. zmiana wysokości maksymalnych kwot dofinansowania
  2. zmiana w definicji kosztów płacy od 7 kwietnia 2023 r.
  3. terminowość ponoszenia kosztów płacy – orzecznictwo sądów administracyjnych oraz wytyczne BON
  4. kontrole PFRON dotyczące dofinansowań wynagrodzeń – o czym należy pamiętać?
 4. Zmiany w ZPChr i ZAZ
  1. zapewnianie doraźnej opieki medycznej dla pracowników zdalnych – zmiany od 7 kwietnia 2023 r.
  2. nowy wzór wniosku Wn-P-ZF o przekazanie miesięcznych środków na rachunek bankowy ZFRON lub ZFA
  3. unieważnianie zaświadczeń o pomocy de minimis z ZFRON – konsekwencje dla pracodawcy
  4. aktualne kontrole ZPChr – na co zwracać uwagę?
 5. Omówienie nowych rozporządzeń wykonawczych do ustawy o rehabilitacji – zmiana druków INF i DEK
  1. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej lub będących przedsiębiorstwami społecznymi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (dotyczą m.in. wzorów  informacji  INF-1, INF-2 i INF-Z)
  3. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (dotyczą m.in. wzorów  deklaracji  DEK-1-0, DEK-2-a i DEK-2-b.
 6. Zmiany w ustawie o rehabilitacji po 30 października 2022 r. w związku z wejściem w życie ustawy o ekonomii społecznej
 7. Wpłaty na PFRON i ulgi we wpłatach na PFRON – problemy praktyczne, orzecznictwo i stanowiska BON
 8. Podsumowanie szkolenia – pytania i odpowiedzi.

 

Miejsce: Szkolenie online, w formie webinarium – aby móc skorzystać ze  szkolenia wystarczy smartfon lub komputer z dostępem do internetu. Udział w szkoleniu nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania, konieczne jest jedynie stabilne łącze internetowe. Podczas transmisji uczestnicy widzą wykładowcę, prezentacje oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania

Cena:

 • Członkowie POPON:      300 zł netto plus 23% Vat za os,
 • Pozostałe firmy:             400 zł netto plus 23% Vat za os.,

Cena zawiera: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf), możliwość zadawania pytań wykładowcy w trakcie szkolenia oraz mailowo przez okres 7 dni od zakończenia szkolenie, certyfikat udziału w szkoleniu do samodzielnego wydruku

Wykładowca:
Mateusz Brząkowski – radca prawny, absolwent prawa oraz stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Jako praktyk posiada kilkuletnie doświadczenie związane z problematyką funkcjonowania zakładów pracy chronionej (ZPChr) oraz uzyskiwaniem pomocy publicznej na zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Specjalista z zakresu problematyki prawa pracy oraz nowoczesnego zarządzania środowiskiem pracy w przedsiębiorstwach. W swojej codziennej pracy zajmuje się kwestiami analizy prawidłowości wykorzystywania pomocy publicznej, konsekwencjami naruszenia krajowych oraz unijnych przepisów regulujących zasady jej wykorzystywania, pomocą publiczną dla pracodawców, dofinansowaniami do wynagrodzeń (SOD), wydatkowaniem środków ZFRON, prawem pracy osób z niepełnosprawnością, prowadzeniem postępowań administracyjnych oraz sądowych. Członek Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością przy Rzeczniku Praw Obywatelskich w latach 2011-2015 r. Autor kilkuset opracowań i publikacji min. w Dzienniku Gazecie Prawnej, Rzeczpospolitej, Gazecie Podatkowej. Autor książki „Zatrudnianie niepełnosprawnych” wydanej w 2014 r. przez wydawnictwo Beck, Ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w wydawnictwie WoltersKluwer. W latach 2010 – 2015 specjalista ds. prawnych Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest

 • przesłanie zgłoszenia biuro@bydgoszcz.popon.pl  
 • po otrzymaniu zgłoszenia wystawiona zostanie f-ra VAT i wysłana mailem – prosimy o jej opłacenie przed szkoleniem – przelewem na konto:

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych,
Bank Pekao SA NR KONTA  50 1240 6247 1111 0000 4977 0085

Z uwagi na państwa komfort ilość osób uczestnicząca w webinarium jest ograniczona.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt w sprawie szkolenia:
Joanna Jersz  – 785 984 667
Magdalena Słonecka-Kuich – 509 825 163

Program szkolenia
Formularz zgłoszenia na szkolenieFacebook
LinkedIn
Skip to content