UM Warszawa: Zaproszenie do udziału w I edycji Kongresu „Biznes Odpowiedzialny Społecznie”

UM Warszawa: Zaproszenie do udziału w I edycji Kongresu „Biznes Odpowiedzialny Społecznie”

Zapraszamy do udziału w I edycji Kongresu „Biznes Odpowiedzialny Społecznie”, który odbędzie się 7 lutego 2023 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Organizatorem Kongresu jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Miasto stołeczne Warszawa jest partnerem wydarzenia.

Uczestnictwo w Kongresie jest bezpłatne. Warunkiem wzięcia udziału w Kongresie jest rejestracja na stronie www.popon.pl oraz potwierdzenie udziału przez Organizatora.

W programie zaplanowane są trzy panele dyskusyjne:

  1. CSR w praktyce polskich przedsiębiorstw
  2. Zatrudniam bo warto, pracuję bo warto. Porozmawiajmy o zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością
  3. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w mediach

Do udziału w panelach dyskusyjnych zaprosiliśmy różnorodne grono ekspertów – przedstawicieli biznesu, nauki, mediów.

Idea CSR nieustannie się rozwija, ale w dalszym ciągu wymaga ona usystematyzowania, edukacji oraz uporządkowania, szczególnie jeśli chodzi o wiedzę i doświadczenia przedsiębiorców w przedmiotowym zakresie.

W ostatnich latach coraz większy nacisk kładzie się na uwzględnianie w koncepcji Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu działań dotyczących zarządzania różnorodnością. Celem zarządzania różnorodnością jest stworzenie takiego środowiska pracy, w którym każda zatrudniona osoba czuje się szanowana i doceniana i w którym może ona w pełni realizować swój potencjał, co przyczynia się do sukcesu organizacji. W ten sposób łączy się cele biznesowe ze społecznymi, a zarządzanie różnorodnością jest elementem odpowiedzialnego biznesu.

Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, aby podejmowane w tym obszarze aktywności nie były tylko incydentalnymi, doraźnymi wydarzeniami, lecz miały one charakter długofalowy, ponieważ tylko wtedy mogą przynosić  pożądane efekty.

Kongres POPON doskonała okazja na poszerzenie wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu, nawiązania kontaktów z praktykami i ekspertami, wzięcia udziału w dyskusjach i skorzystania z licznych atrakcji przygotowanych przez wystawców.

Oferujemy:

  • dostęp do strefy wystawców,
  • dostęp do prelekcji i paneli konferencyjnych,
  • dostęp do materiałów konferencyjnych,
  • przerwa kawowa, lunch.

Rejestracja odbywa się przez stronę internetową www.popon.pl.

Link do formularza rejestracyjnego dla uczestnika

Link do formularza rejestracyjnego dla wystawcy

 

źródło: https://wsparcie.um.warszawa.plFacebook
LinkedIn
Skip to content