Ważne pytanie POPON do UOKiK w sprawie zaświadczeń de minimis (03.10.23)

Ważne pytanie POPON do UOKiK w sprawie zaświadczeń de minimis (03.10.23)

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, iż pismem z dnia 30 sierpnia 2023 r. złożyła do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ważne pytanie dotyczące zasadności dokonywania przez organy administracji publicznej „korekty” zaświadczeń o pomocy de minimis przy wydatkach z zakładowego funduszu rehabilitacji (ZFRON) do „0zł”.

Od jakiegoś czasu otrzymujemy od pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami informacje o postępowaniach organów kontroli dotyczących prawidłowości wydatkowania środków ZFRON oraz „korygowania” wydanych już zaświadczeń o pomocy de minimis. Dlatego też konieczne jest wyjaśnienie tej kwestii przez UOKiK.

Pena treść zapytania POPON do UOKiKSkip to content