Wydłużenie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego

Wydłużenie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2023 r. poz. 598) Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, że ustanowione ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego zostały aktualnie przedłużone do dnia 30 kwietnia 2023 roku.

Dla pracodawców oznacza to w praktyce przedłużenie wielu „covidowych” regulacji dotyczących m.in. obowiązywania orzeczeń o niepełnosprawności.

Przypominamy, że orzeczenia o niepełnosprawności oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, których ważność została przedłużona na mocy art. 15h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn.), zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego (czyli aktualnie od dnia 30 kwietnia 2023 r.), jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wskazane wyżej przepisy będą szczegółowo omawiane podczas szkolenia online – Zmiany w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2023 r., które zaplanowane jest na dzień 5 kwietnia 2023 r.

Link do ogłoszenia o szkoleniu: https://popon.pl/szkolenie-online-zmiany-w-zatrudnianiu-osob-niepelnosprawnych-w-2023-r-05-04-2023-godz-1000-1414/Skip to content