ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2021/POPON

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2021/POPON

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2021/POPON

W ramach projektu “Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy” nr POWR.02.06.00-00-0065/19 realizowanego przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie (Lider), w partnerstwie z Polskim Związkiem Głuchych, Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, Stowarzyszeniem Czas Przestrzeń Tożsamość z siedzibą w Szczecinie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (projekt).

Zapytanie ofertowe – spotkania projektowe _2021_POPON
Załączniki do zapytania ofertowego na spotkania projektoweFacebook
LinkedIn
Skip to content