Pressroom – dla mediów

Coraz mniej inwalidów dostaje pieniądze z PFRON - komentarz Moniki Tykarskiej, Wiceprezes POPON w Rzeczpospolitej. Po zmianie przepisów dofinansowań z funduszu nie otrzymuje już 35 tys. niepełnosprawnych i ponad 1,3...

Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełen etat ma obowiązek zatrudnić odpowiednią liczbę osób niepełnosprawnych. Jeśli jednak tego nie robi, płaci tzw. kary na Państwowy Fundusz Rehabilitacji...