POPON w mediach

Radio Gdańsk:Kilkaset ofert i mnóstwo zainteresowanych na Giełdzie Pracy dla Osób Niepełnosprawnych w Gdyni. „To są naprawdę dobrzy pracownicy”

Otwarci pracodawcy i rzesza osób chętnych do pracy. W Centrum Integracja w Gdyni odbyła się Giełda Pracy dla Osób Niepełnosprawnych. Były propozycje pracy w księgowości, administracji czy instytucjach badawczych.     – Pracodawcy zaczynają doceniać osoby niepełnosprawne. To już nie…

Nie każde składkowe opóźnienie oznacza oddanie dopłaty. Komentarz POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

ORZECZENIE: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powinien żądać zwrotu dofinansowań do pensji, tylko jeśli ustali, że nieprawidłowości w ponoszeniu kosztów płacy dotyczą pracowników z dysfunkcjami zdrowotnymi. Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Warszawie, który rozpatrywał skargę pracodawcy…

Skutki niezłożenia wniosku o wydanie decyzji o wysokości dofinansowania z PFRON. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne, korzystający ze wsparcia w postaci dofinansowania do ich wynagrodzeń, mają możliwość korygowania złożonych wniosków Wn-D oraz załączników INF-D-P i INF-O-PP. Uprawnienie to nie jest ograniczone żadnym terminem. Okazuje się jednak, że w pewnych sytuacjach złożenie korekty…