PRACODAWCO! Skorzystaj ze wsparcia na zatrudnianie osób niepełnosprawnych

PRACODAWCO! Skorzystaj ze wsparcia na zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Szanowni Państwo,

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu Włączenie wyłączonych- aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy przygotowała propozycję czterech instrumentów wsparcia dla pracodawców. Miesiące spotkań, wsparcie ekspertów w Polsce i zagranicą pozwoliło nam na opracowanie rozwiązań, które zmienią rynek pracy osób niepełnosprawnych na lepsze. Teraz nadszedł czas na testowanie przedstawionych rozwiązań, do którego Państwa serdecznie zapraszamy. Otrzymają Państwo wsparcie finansowe, na przeprowadzenie testu wybranego instrumentu. Mamy nadzieję, że sukces sprawdzonych w dużej skali testowań, doprowadzi do zastosowania ich na stałe w polskim prawie.

 

PRACODAWCO!
SKORZYSTAJ ZE WSPARCIA NA ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

 • Nowe miejsca pracy
 • Ryczałt na utworzenie nowego miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej w wysokości:

9 721,00 zł /8 485,95* zł,– w przypadku zatrudnienia osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności

6 480,67 zł /5 657,30* zł  – w przypadku zatrudnienia osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

3 240,34 zł /2 828,65* zł  – w przypadku zatrudnienia osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności

  • Niższe kwoty oznaczone* dotyczą miejsc pracy utworzonych do 31.12.2022 r.
 • Opcjonalnie zwrot rzeczywistych kosztów poniesionych na utworzenia nowego stanowiska pracy.

 

 • Gwarancja zatrudnienia

Do 50.000 zł na dostosowanie stanowiska pracy, wsparcie pracownika, który nabył niepełnosprawność lub jego niepełnosprawność pogłębiła się w trakcie zatrudnienia.

 

 • Bonus za zatrudnianie

Do 4.808,71 zł premii finansowej za utrzymanie w zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej, która nie była zatrudniona przez ostatnie 12 m-cy przed podjęciem pracy u obecnego pracodawcy.

Premia wypłacana pracodawcy w wysokości:

 • 565,73 zł  po 3 miesiącach zatrudnienia, następnie
 • 1 414,33 zł po 5 miesiącach zatrudnienia i następnie
 • 2 828,65 zł po 7 miesiącach zatrudnienia.

 

 • Dostęp do wiedzy

Bezpłatne, kompleksowe doradztwo biznesowe z zakresu zatrudniania osób niepełnosprawnych.

 

Wsparcie udzielanie jest przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy” – więcej o projekcie www.wlaczeniewylaczanych,pl

 

Celem działania jest przetestowanie nowych instrumentów wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

 

Liczba podmiotów objętych wsparciem jest ograniczona.

Ze wsparcia może skorzystać każdy pracodawca, bez względu na formę organizacyjno-prawną, w tym instytucje publiczne.

 

Sposób zgłoszenia udziału w testowaniu:

Prześlij załączony formularza zgłoszenia na adres rekrutacja@popon.pl

Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się w celu przedstawienia szczegółów.

W razie dodatkowych pytań kontakt z opiekunem regionalnym:

 • kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodnio-pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie:
  Joanna Jersz  tel. 785 984 667
 • mazowieckie, lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, łódzkie:
  Paulina Abramczyk 22 620 32 02
 • wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie, śląskie i małopolskie
  Wojciech Nowik  693 070 531, 22 620 32 02

 

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy


Opis instrumentów

Dostęp do wiedzy

Gwarancja zatrudnienia

Nowe miejsca pracy

Bonus za włączenie

 

Dokumenty do pobrania

  Dostęp do wiedzy

  Gwarancja zatrudnienia

  Nowe miejsca pracy

  Bonus za włączenie

Pytania i odpowiedzi dotyczące testowania


Projekt realizowany w ramach Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Termin realizacji projektu: 01.01.2021 r. do: 31.08.2023 r.

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.2002 r. Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami) informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest POPON z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 55/73 lok 61. Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie określonym przepisami prawa lub dobrowolnie podanym w formularzach zgłoszeniowych, w celu realizacji projektu „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo do wglądu, aktualizowania i poprawiania swoich danych. Informujemy, że nie udostępniamy i nie sprzedajemy danych żadnym innym podmiotom gospodarczym. Otrzymana przez Panią/Pana wiadomość oraz załączone do niej pliki stanowią własność POPON i są przeznaczone tylko dla wymienionych adresatów. Jeżeli nie są Państwo zamierzonym odbiorcą, proszę poinformować o tym fakcie nadawcę oraz usunąć wiadomość wraz z załącznikami ze swojego systemu.

 

Projekt partnerskiFacebook
LinkedIn
Skip to content