POPON w mediach

Nie każde składkowe opóźnienie oznacza oddanie dopłaty. Komentarz POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

ORZECZENIE: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powinien żądać zwrotu dofinansowań do pensji, tylko jeśli ustali, że nieprawidłowości w ponoszeniu kosztów płacy dotyczą pracowników z dysfunkcjami zdrowotnymi. Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Warszawie, który rozpatrywał skargę pracodawcy…