Aktualności

Marian Banaś został powołany na stanowisko Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Prezes Izby przed Sejmem złożył przysięgę następującej treści: Obejmując stanowisko Prezesa Najwyższej Izby Kontroli uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom...