Aktualności

Opublikowano badania o tym, jak pandemia wpływa na rynek pracy osób z niepełnosprawnościami. Przeważająca większość pracodawców (81 proc.) deklaruje, że nie będzie zwalniać tej grupy pracowników. Tym niemniej 60 proc....

Zapraszamy na szkolenie on-line Zmiany w ZFRON w związku z Tarczą Antykryzysową. Omówienie wniosku Wn-C-ZF o pomoc z ZFRON. Odpowiedzi na pytania pracodawców.   Ustawodawca wprowadzając szereg przepisów mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie...

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) opublikowało wzór formularza, w którym pracodawcy mogą wnioskować o zgodę na wykorzystanie pieniędzy zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) na ochronę miejsc pracy....