Aktualności

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych zaprasza na bezpłatny webinar Środki ZFRON i ZFA wg nowych zasad.  Warsztaty z omówienia wniosku Wn-P-ZF  6 kwietnia godzina...

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych przygotowuje wniosek Wn-P-ZF. Wniosek ten dotyczy pomocy ze środków PFRON na rzecz dysponentów: zakładowego funduszu aktywności albo zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Wzór wniosku będzie...

Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków Łódzkiego Oddziału POPON Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków Małopolskiego i Śląskiego Oddziału POPON Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków Mazowieckiego i Dolnośląskiego Oddziału POPON Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków Kujawsko-Pomorskiego i Pomorskiego Oddziału POPON Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków Podkarpackiego...

Wstęp Od 6 września 2021 r. obowiązują przepisy regulujące postępowanie skargowe na brak dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej. Szczegółowe informacje na temat postępowania skargowego można uzyskać pod numerem infolinii PFRON: 22 581 84 10...