Aktualności

Szanowni Państwo, Członkowie POPON Zgodnie z zaleceniami związanymi z profilaktyką koronawirusa przygotowaliśmy dla Państwa Zgromadzenie Członków POPON po raz pierwszy w nowej, online’owej formule. Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zaprasza na Zwyczajne Sprawozdawcze Zgromadzenie...

W związku z przeciwdziałaniem skutkom pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 wydłużony został termin na złożenie elektronicznego sprawozdania finansowego za 2019 r. lub "oświadczenia o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego za 2019 r." do właściwego terytorialnie Oddziału Państwowego...

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Pierwsze regulacje w tym zakresie weszły  w życie...

Informujemy, że do Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR) (www.sod.pfron.org.pl) wprowadzono zmianę kwot dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za okresy sprawozdawcze począwszy od kwietnia 2020 r. Ponadto na witrynie PFRON udostępniono możliwość pobrania...