Aktualności

Informujemy, że 6 kwietnia 2022 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej został opublikowany Wniosek Wn-P-ZF, który dotyczy pomocy ze środków Funduszu na rzecz dysponentów ZFRON...

11 kwietnia 2022 r. w SODiR¹ On-Line udostępniliśmy nowe funkcje, które ułatwią Państwu złożenie wniosku Wn-D wraz z załącznikami: INF-D-P i INF-O-PP lub INF-O-PR. Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis zmian. Mamy...

Biuro pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych opublikowało wczoraj wniosek Wn-P-ZF, służący do ubiegania się o rekompensaty z tytułu niższych wpływów na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON). Zrobiło to w...

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych zaprasza na bezpłatny webinar Środki ZFRON i ZFA wg nowych zasad.  Warsztaty z omówienia wniosku Wn-P-ZF  6 kwietnia godzina...

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych przygotowuje wniosek Wn-P-ZF. Wniosek ten dotyczy pomocy ze środków PFRON na rzecz dysponentów: zakładowego funduszu aktywności albo zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Wzór wniosku będzie...

Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków Łódzkiego Oddziału POPON Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków Małopolskiego i Śląskiego Oddziału POPON Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków Mazowieckiego i Dolnośląskiego Oddziału POPON Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków Kujawsko-Pomorskiego i Pomorskiego Oddziału POPON Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków Podkarpackiego...