Aktualności

Wstęp Od 6 września 2021 r. obowiązują przepisy regulujące postępowanie skargowe na brak dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej. Szczegółowe informacje na temat postępowania skargowego można uzyskać pod numerem infolinii PFRON: 22 581 84 10...

Zapraszamy na szkolenie on-line Najnowsza nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej … . Omówienie nowych druków DEK i INF. Najnowsze orzecznictwo sądów, aktualne stanowiska organów w zakresie interpretacji przepisów dotyczących zatrudniania osób...

Zapraszamy do konsultowania modelu projektowanego wniosku dotyczącego środków, o których mowa w art. 33b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych...