Aktualności

Prezes zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz powołany został w skład działającej przy Sejmie RP Rady Ochrony Pracy. To organ nadzoru nad warunkami pracy, który sprawuje kontrolę nad...

Szanowni Państwo, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dąży do tworzenia warunków ułatwiających Osobom Niepełnosprawnym pełne uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym poprzez dynamiczne reagowanie na pojawiające się potrzeby społeczne – efektywnie...

Firmy udzielające kontrahentom ulg we wpłatach na PFRON muszą ponownie wysłać im z fakturą informację o zasadach nabywania ulg w 2020 r. Tegoroczną podstawą obliczeń w poz. 34 na INF-U...

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg powołała w piątek członków rady nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jej prezesem, z mocy ustawy, jest pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych,...