Aktualności

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie: Projekt ma na celu ograniczenie ryzyka związanego z wystąpieniem epidemii wywołanej nowym koronawirusem SARS-CoV-2. Istota rozwiązań ujętych w projekcie: W projekcie przewiduje się...