Aktualności

Nowy Rok przyniósł dobre wiadomości dla polskich pracowników. Od 1 stycznia br. wynagrodzenie minimalne wzrosło aż o 350 zł – do 2600 zł, a minimalna stawka godzinowa do 17 zł....

Iwona Michałek, Paweł Wdówik oraz Alina Nowak powołani zostali na stanowiska wiceministrów rodziny, pracy i polityki społecznej. Funkcję Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych objął Paweł Wdówik, a Pełnomocnika Rządu ds....

Rozbudowywanie kompleksowych programów wsparcia, coraz bogatsza pomoc instytucjonalna oraz szeroka paleta świadczeń pieniężnych – rok 2019 przyniósł wiele dobrych zmian dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. W tym roku wydatki na...

O pracy i stażach w firmach i instytucjach, o programach na rzecz aktywizacji zawodowej młodych ludzi, rehabilitacji kompleksowej, reformie orzecznictwa i współpracy z organizacjami pozarządowymi – rozmawiamy z Krzysztofem Michałkiewiczem,...