Aktualności

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków POPON, na Sprawozdawcze Zgromadzenia Członków Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych   Katowice Introl Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice 18 marca, godzina 12:00 Wrocław PPH WADEX SA ul. Jerzmanowska 8,...

Kobiecość to siła i piękno. A 8 marca to okazja, by poznać kobiety z niepełnosprawnością, które przełamują bariery i odnoszą sukcesy. Ich działanie może być inspiracją dla innych, jak pokonywać...

W porównaniu ze styczniem br., w lutym liczba bezrobotnych w Polsce spadła o 5,1 tys. i wyniosła 1,018 mln osób. Poziom stopy bezrobocia był natomiast o 0,7 pkt proc. niższy...