Aktualności

Większe środki dla przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne oraz pomoc tym, którzy z racji pandemii nie mogą korzystać z warsztatów terapii zajęciowej – to propozycje Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla...

Dokument w formacie pdf USTAWA z dnia 31 marca 2020 r.o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych...

Facebook
LinkedIn
Skip to content